5 տարեկանների մեկամյա ուսուցում

 

 

 

 

 

 

 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Սովորողի աճի դիտարկում

 2012-2013  ուստարի

Նախապատրաստական դասարան

Սան   _____________________________________

Դասվար ___________________________________

 

1-ին դիտարկում

ամիս, ամսաթիվ

2-րդ  դիտարկում

ամիս, ամսաթիվ

ցուցիչ

Կարո

ղանում է

Չի կարո

ղանում

Կարո

ղանում է

Չի կարո

ղանում

Խոսք, ստեղծագործական երևակայություն

  Արտաբերում է  բոլոր հնչյուններն առանձին և բառերում, խոսում է   հասկանալի:

 

 

 

 

Լսում է դիմացինի խոսքը,  իրեն ուղղված առաջադրանքները, հրահանգները հասկանում է, արձագանքում կամ կատարում:

 

 

 

 

Բացատրում, մեկնաբանում է ծանոթ բառերի իմաստները:

 

Կարողանում ձևակերպել միտքը՝ նախադասություն կազմելով:
Վերապատմում է լսած պատմությունը, հեքիաթը, դիտած ֆիլմը:
Պատմում է իր հույզերի, զգացումների մասին:

 

 

 

 

   Իրեն հետաքրքրող թեմային վերաբերող հարցեր է տալիս, կարողանում է հարցազրույց վերցնել :

 

 

 

 

Նկարագրում է ծանոթ առարկաներ,  ծանոթ մարդկանց:

 

 

 

 

Նկարագրում է ծանոթ երևույթներ (անձրև, քամի, ցուրտ…):

 

 

 

 

Իր կենսափորձից ելնելով՝ բնութագրում է մարդկանց, ծանոթ ստեղծագործության հերոսներին:

 

 

 

 

Նոր ավարտ է  մտածում հեքիաթի, պատմության  համար  կամ փոխում է ավարտը:
Սեփական կենսափորձից ելնելով՝ կարծիք  է  հայտնում:
Ճանաչում է հայերեն տառերը:
Կարդում և հասկանում է 1-2 նախադասությամբ տեքստ:
Ընդհանուր ճանաչողություն
Գիտի իր անուն ազգանունը, հայրանունը:
Գիտի իր հասցեն,   իր ծննդյան օրը, ամիսը:
Գիտի իր տան  կամ  ծնողներից մեկի հեռախոսահամարը:
Գիտի ճանապարհային երթևեկության տարրական կանոնները (Լուսացույց, փողոց անցնելու կանոններ):
Գիտի օրերի  հերթագայությունը՝ երեկ, այսօր, վաղը:
Գիտի օրվա պահերը՝ առավոտ, ցերեկ, երեկո, գիշեր:
Գիտի տարվա եղանակները , դրանց առանձնահատկությունները, ինչպես է մարդն արձագանքում եղանակի փոփոխություններին:
Խնամում է  իր կամ դպրոցի կենդանիներին:
Դեկորատիվ բույսի թաղար է ստեղծում և խնամում:
Գտնում է երևույթների, կերպարների, առարկաների նմանություններն ու տարբերությունները:
Կարողանում է փոքրիկ փորձեր, դիտարկումներ կատարել, պատմել իր արածի մասին:
Գիտի վրա, մեջ, տակ, աջ, ձախ, մեջտեղ, միջև, վերև, ներքև, առաջին, վերջին, կողք, ետև, առաջ հասկացությունները. Կողմնորոշվում է տարածության մեջ:
Նշում է   ծանոթ առարկաները բնութագրող հատկանիշերը:

 

 

 

 

Տրամաբանական պարզ եզրահանգումներ է անում ( եթե-ապա, այնքան-որքան, այնպես-ինչպես):

 

 

 

 

Նախապատրաստում է իր գործողությունները (նախապատրասում է աշխատանքային սեղանը,  խաղի պարագաները, միջավայրը, ուսումնական ճամփորդության անհրաժեշտ պարագաները)

 

 

 

 

Սեփական կենսափորձից ելնելով՝ պատճառաբանում է իր   ենթադրությունները, եզրահանգումները, մտքերը, արարքները:

 

 

 

 

Տարբերակում է հարազատական կապերը:

 

 

 

 

մաթեմատիկա

Պատկերացում ունի առարկաների թվաքանակի վերաբերյալ`  կարողանում է մինչև 10 առարկա հաշվել՝ մեկական ավելացնելով:

 

 

 

 

Համեմատում է առարկանները,  իրեն տեսանելի չափելի մեծությունները՝ երկար-կարճ, մեծ-փոքր, հաստ-բարակ, մոտ-հեռու…

 

 

 

 

Նշում է առարկաների հատկություններ (գույն, ձև, չափս, նյութ) ,  համեմատում ըստ գույնի, ձևի, նյութի, չափսի:

 

 

 

 

Հավաքածուներում համեմտում է առարկաների քանակները՝  զույգեր կազմելու միջոցով:

 

 

 

 

Համադնելով համեմատում է նույն երկրաչափական պատկերները, այլ պատկերներ:

 

 

 

 

Համեմատում է առարկանեը ըստ թվի՝    շատ, քիչ, ավելի, պակաս, հավասար:

 

 

 

 

10-ից ետ է հաշվում՝ մեկական հանելով:
10-ից ետ է հաշվում՝ երկուական հանելով:

 

 

 

 

Թվաբանական գործողություններ (գումարում, հանում) է կատարում  10-ի սահմաններում:

 

 

 

 

20-ից ետ է հաշվում՝ մեկական հանելով:

 

 

 

 

20-ից ետ է հաշվում՝ երկուական հանելով:
  Որոշում է մինչև 10-ը տրված բնական թիվը որ թվին է նախորդում և որ թվին է հաջորդում:

 

 

 

 

Ակնառուացնում է 1, 2 տասնյակը:

 

 

 

 

Պատկերացում ունի թվի կազմության մասին (մինչև 5 թիվը):

 

 

 

 

Պարզագույն չափումներ է կատարում` թզերով, ոտքերով, առարկաներով, քայլերով:

 

 

 

 

Լուծում է  պարզ խնդիրներ հաշվելու, գումարման, հանման վերաբերյալ:

 

 

 

 

Կարողանում է նկարել խնդիրը:
Պարզագույն խնդիրները ներկայացնում է նշաններով:

 

 

 

 

Կենցաղային, առօրյա իրավիճակներում գտնում է տարբեր լուծումներ:

 

 

 

 

 Գտնում է կենցաղային, առօրյա իրավիճակում առաջացած խնդիրների արդյունավետ (օպտիմալ) լուծումը՝ կարճ ճանապարհը ընտրել, ճանապարհն ինչպես, ինչով անցնել, ինչ ամանով ջրել բույսերը…

 

 

 

 

  Գտնում է պարզագույն օրինաչափություններ:

 

 

 

 

Պարզագույն օրինաչափություններով՝ մեկ-երկու հատկությամբ  բազմություններ է կազմում:

 

 

 

 

Համեմատում է 2 բազմություններ:

 

 

 

 

Հավասարեցնում է երկու բազմությունների առարկաների քանակը ՝ մինչև 2 ավելացնելով  կամ պակասեցնելով:

 

 

 

 

Ճանաչում և գրում է  1-10 թվանշանները
Ճանաչում և անվանում է երկրաչափական  որոշ պատկերներ, մարմիններ ` եռանկյունի, քառանկյուն, շրջան, գունդ, խորանարդ:
20-ի սահմանում կատարում  է գումարում և հանում
Օգտվում է պարզագույն աղյուսակներից:

                                       ՏՀՏ հմտություններ

Միացնում-անջատում է համակարգիչը, էլեկտրոնային գրատախտակը և թվային այլ միջոցներ:
Կարողանում է կատարել համակարգչային հաճախ գործածվող հրահանգները (բացել, գրանցել)
Ճանաչում է համակարգչի հաճախ հանդիպող լատինատառ հրահանգներն ու բառերը:
  Նկարում է Paint կամ համակարգչային այլ համապատասխան ծրագրով կամ ծրագրերով:
Օգտվում է Էլեկտրոնային գրատախտակի գործիքներից:
Թվային ֆոտոխցիկով նկարում է:
Ձայնագրիչով ձայնագրում է:
Օգտվում է կրիչից (ֆլեշ):
Բառ կամ բառակապակցություն է մուտքագրում:
1-2 նախադասությամբ տեքստ է մուտքագրում:
  Պահպանում մուտքագրածը:
Բացում է կրթահամալիրի կայքը:

Սոցիալական զարգացում

Իրեն դրսևորում է որպես դասարան-հավաքանու անդամ՝դրսևորելով համապատասխան վարք:
  Համագործակցում է  ընկերների հետ, աշխատում է խմբով:
Ապրումակցում, աջակցում է ընկերներին:
Մեծերի հետ կարողանում է հարաբերվել, համագործակցել:
ճանաչում է ընկերների և մեծերի հույզերը և համապատասխան վարք է դրսևորում:

Ինքնուրույնություն

Ինքնուրույն հանվում-հագնվում է:
Օգտվում է սպասքից, կարողանում է սեղան սպասքադնել, հավաքել:
Ինքնուրույն օգտվում է սանհանգույցից:
Հետևում է անձնական հիգիենային:
Գործը կատարում է մինչև վերջ:
Սխալվելուց հետո   ինքնուրույն ուղղում   է իր սխալը   :

Ֆիզիկական զարգացում,  մանր ընդհանուր մոտորիկա

Հմտորեն ներկում է նկարները, ավարտում է տրված զարդանախշը, կիսատ թողած նկարը համակարգչային ծրագրերով և թղթի վրա:
Տարբեր կտրվածքներով, մանր կտորներով նկար է հավաքում:
Կապում է կապիչներ, կոճկում է կոճակներ, մանր ուլունքներ է հավաքում թելի վրա:
Աշխատում է պլաստիլինով, խմորով, կավով:
Կարողանում է օգտվել մկրատից:
Անցնում է աթոռի, հաստ պարանի տակով:
Գնդակը գցում է նպատակատեղին /ցանցի, փոսի մեջ/:
Կարողանում  է գնդակը  մի քանի անգամ նետել և բռնել:
Քայլում է թեք հարթակի վրայով:
Քշում է երկանիվ հեծանիվ:
Թռչկոտելով առաջ  է շարժվում:
Կարողանում է ետ-ետ քայլել:
Թռչում է շվեդական պատի վրայից  /մինչև1մ. բարձրությունից/:
Ուղիղ գծով գլորում է օղակը :
Կարողանում է հավասարակշռված քայլել մարզական նստարանի վրա:

Գործունեության ամփոփում

Մեծի հետ կամ ինքնուրույն ստեղծել է ուսումնական նյութեր՝ ընթերցարան, խնդրագիրք, կարաոկե, ձայնագրություններ…

Մասնակցել է  

Օլիմպիադաների 
Փառատոներ
Ստուգատեսներ
Թատերական և այլ ներկայացումներ
Ուսումնաարտադրական նախագծեր
Շրջակա միջավայրի խնամք, ծառատունկ, կենդանիների խնամք 
Ուսումնական ճամփորդություններ
             Կայքում տեղադրված այլ նյութեր
Մրցանակ  է ստացել 
Կրթահամալիրից դուրս հաճախում է
Բացակայություններ
այլ

Անհատական զարգացման պլան

խնդիրը Անհրաժեշտ աշխատանքի պլան
Ոսումնական բացթողում
Անձնային, հոգեբանական  խնդիրներ
Ֆիզիկական խնդիրներ
այլ

Դասարանի ղեկավար`

Ծնող՝

Բնութագիրը անհատական է:  Կլինեն հմտություններ, կարողություններ, որոնք որոշ սաներ չեն ունենա, կլինի սովորող, որ բոլոր հմտություններն ու կարողությունները կունենա: Որոշ հմտություններ և կարողություններ սանը ձեռք կբերի 2-րդ կիսամյակում:

Փաստաթղթում հաշվի են առնվել հնարավոր տարբերակները:

 

Կարծիք գրել