Պատումի թատրոն՝ «Բլբլան»

ռոդդդարիկ 5Պատումի թատրոն ` «Բլբլան»
Ժամկետը՝ մայիսի 23-ից

Նախագծի նպատակը
Սաների խոսքի զարգացում
ստեղծագործական երևակայության զարգացում
ընտանեկան կրթության կազմակերպում
սաների տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում

Ծրագրի մասնակիցներ՝ սաներ, ծնողներ, դաստիարակներ, քոլեջի ուսանողներ

 Իրականացման ընթացքը՝
1.Ձայն-հնչյուն-բառ-խոսք-երաժշտություն

ա.      աղմուկից՝ երաժշտություն՝ ձայնային վարժություններ, խաղեր,
մանկական ասերեգեր ու խաղերեգեր, կանչեր
բ.  Խոսքի ձևավորում, կազմակերպում
առօրյա պատումներ
դիտած  նյութի պատում
ինֆորմացիայի հաղորդում, շնորհավորանքներ, մաղթանքներ
գ. սահուն խոսքի, խոսակցական ապարատի զարգացում
բառաշարքերի, երգերի, բանաստեղծությունների ռիթմիկ արտասանություն
առանձին հնչյունակազմերով շուտասելուկների արտասանություն
դ. աշխատանք լոգոպեդի (արատաբանի) հետ
ե. չընդհատվող նոտա, երաժշտական գործիք

 1. բառ-բառակապակցություն-բառհորինուկ
  Բառ-բառիմաստ-բառհորինուկ
  Բառի նկար կերպար
  բառի ռիթմեր, բառի երաժշտություն,
  Արտահայտչամիջոցներ
  Ստեղծագործության նույն հատվածի պատում  տարբեր տրամադրությամբ, վերաբերմունքով
  հատվածի  իմաստը, տրամադրություն
  նույն մտքի ներկայացումը տարբեր իրավիճակներում, տարբեր
  տրամադրությյուններով, տարբեր նպատակներով…
 2. Պատում
  ստեղծագործության հատվածների պատում
  տիկնիկով կամ այլ կերպարով
  մատներով, ձեռքերոքվ
  ստվերային տեսարանով պատում
  շարժումների լեզու
  ընտանեկան պատումներ

Արդյունքները
Սաների խոսքի զարգացում
ստեղծագործական երևակայության զարգացում
ուսումնական նյութի յուրացում
պատումնաշարի ստեղծում
ընտանեկան կրթության կազմակերպում՝ Պարտեզ ընտանիքում

Նելի Արղության. Ինգա Անտոնյան, Լիլիթ Մեղրյան 

 

 

 

 

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Կարծիք գրել

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code