1604562_930432193677961_4189591755715038550_n
ատամհատիկ

2015թ. ծնված սեբաստացիկներ

 

 

մայրը Երեխան Լրացուցիչ
1. Սաթենիկ    Սիմոնյան  Մհեր
2. Ազնիվ          Հովհաննիսյան Մանե
3. Տաթև           Ավետիսյան Մարիամ
4. Յանա           Աբովյան Սերգեյ
5. Հռիփսիմե  Համբարձումյան Սմբատ
6. Լիանա        Ասատրյան Գևորգյան
7. Հասմիկ       Նազարյան Արսեն
8. Զառա          Ավետիսյան Մաքս
9. Մանուշակ Աբրահամյան Արփի
10. Անահիտ     Գրիգորյան Յուրի Հայրը՝ Էմանուել Ագջոյան
11. Լուսինե       Մինասյան Նարեկ

 

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Կարծիք գրել

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code