,,Շրխկան,, համույթը

Դասվար-դաստիարակների  ,,Շրխկան,, համույթ

,,Շրխկան,, համույթը նախադպրոցական կրթության ծրագրի՝ 2-4 տարեկանների աճի և զարգացման և 5-6 տարեկանների ուսուցման խմբեր (Ծրագիր), մեթոդական լաբորատորիան է, որտեղ լրամշակվում-զարգացվում, և որի միջոցով իրականացվում է Ծրագրի Խոսք-երգ-խաղ բաժինը:
Շաբաթը առնվազն մեկ անգամ համույթի պարապմունքներին մասնակցելը, որպես ինքնակրթություն-վերապատրաստում և հետազոտական աշխատանք,  պարտադիր է դասվար-դաստիարակների համար:
Համույթի պարապմունքները ՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի 14.00-14.45:
Բացակայելու դեպքում մասնակիցը տեղյակ է պահում օրվա պատասխանատու երաժիշտ- մասնագետին կամ Ծրագրի ղեկավարին:
Պարապմունքից հետո երաժիշտը կամ Ծրագրի ղեկավարը բացակայողների մասին տեղյակ է պահում համապատասխան դպրոցի ղեկավարին:
Անհրաժեշտության դեպքում խումբը կարող է լրացուցիչ աշխատել:
Խումբը իր գործուենությունը  ներկայացնում է համերգով, ծեսով, նախագծով. առնվազն ամիսը մեկ անգամ:

Խմբի անդամները
Աննա Հայրոյան
Նելի Արղության
Ամալյա Բաբիչ
Արմենուհի Խաչատրյան
Լուսինե Նազարյան
Հասմիկ Պողոսյան
Գայանե Գասպարյան
Լիլիթ Առաքելյան
Լիանա Մկրտչյան
Գոհար Սմբատյան
Տաթևիկ Մելքոնյան
Նորա Սևոյան
Մելինե Սիմոնյան
Ինգա Անտոնյան
Բուրաստան Օսիպովա
Գոհար Զարգարյան
Լիանա Գալպայան
Անուշ Աթայան
Օլյա Մանդալյան
Լիլիթ Մեղրյան
Օլյա Կիրակոսյան
Մարինե Մկրտչյան
Տաթև Ստեփանյան
Սոֆյա Գրիգորյան
Հասմիկ Մաթևոսյան:

Կարծիք գրել

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code