5 էծ ունեմ

Կոտ ու կես կորեկ ունեմ ցանելու համար

Կարծիք գրել